Lütfen bekleyiniz...

Avrupa Serbest Ticaret Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
25.09.2020 20/5/1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3014)
20.04.2019 10 Aralık 1991 Tarihli “EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma” ile Kurulan Ortak Komitenin 6 Nisan 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1009)
30.01.2019 “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”na Ait Protokol I’in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol I”, Anlaşmanın “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli “Protokol III”ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun
05.06.2018 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)
05.06.2018 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
05.06.2018 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’sinin Yerini Alacak Olan 1/2018 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar
01.03.2016 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/2015 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar
21.05.2015 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programına Katılımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
09.11.2014 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar
01.11.2013 Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Beyanda Bulunmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar
04.10.2012 Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme’ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
04.10.2012 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
28.05.2011 Türkiye–EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar
31.12.2010 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki Protokol A’yı Tadil Eden 1/2009, Protokol B’yi Tadil Eden 2/2009 ve Anlaşmaya Protokol E’nin Eklenmesine İlişkin 3/2009 Sayılı Türkiye-EFTA Ortak Komitesi Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar
09.03.2010 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28.11.2006 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2006, 2/2006 ve 3/2006 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar
27.05.2003 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2002, 2/2002 ve 3/2002 sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar
16.03.2003 EFTA Ülkeleri - Türkiye Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar
21.02.2003 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın Eki Belgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2000, 3/2000 Sayılı Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar
28.01.2003 Türkiye-Efta Ortak Komitesinin 2000 Yılına Ait 4 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
25.12.2001 Efta Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşma’nın 10, 15 ve 35inci Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin ve 15inci Maddeye Atıfta Bulunulan XII Sayılı Ekin Anlaşma’ya İlave Edilmesinin Onaylanması Hakkında Karar
11.10.2001 Efta Devletleri İle Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
10.09.2000 EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Akdolunan Anlaşma Eklerinde Yapılan Değişikliklerin Onayı Hakkında Karar
31.12.1995 İthalat Yönetmeliği
13.01.1995 Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No.: 2)
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor